Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

lepetiteuhlan
22:41

Szedłem ostatnio przez szpitalne sale,
Gdzie w ściany drapali i wzywali Boga,
Ale tego Boga nie było tam wcale...

Tylko łyse kwiaty i krzyżowa droga.

A ty płaczesz nad przelotnym deszczem
I że wiatr piachem oczy twe zaprószył.
Tam wszedł raz diabeł i załamał ręce.
Spojrzał na to piekło i szczerze się wzruszył.

— Michał Matejczuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
lepetiteuhlan
22:37
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania, a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem, a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16, a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni, by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli, a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj. 
— doubleespresso.soup.
Reposted fromlovvie lovvie viaMsChocolate MsChocolate
lepetiteuhlan
22:31
0254 8fad 500
Michał Matejczuk - "Świeżo malowane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
lepetiteuhlan
22:30
3348 40a4 500
Reposted fromhrafn hrafn viaMsChocolate MsChocolate

February 17 2020

lepetiteuhlan
21:45
7471 14c6 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapffft pffft

February 15 2020

lepetiteuhlan
20:11
6234 eeb6 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viapffft pffft
lepetiteuhlan
16:08
1658 65dd 500
Reposted fromnutt nutt viapffft pffft

September 29 2019

lepetiteuhlan
20:21
3449 2bb0 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viapffft pffft
lepetiteuhlan
20:04
0445 50c9 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
lepetiteuhlan
19:54
7425 1490
Reposted fromtichga tichga viaXavax Xavax
lepetiteuhlan
19:52
7668 9e79 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarawwwr rawwwr
lepetiteuhlan
19:51
0117 0b6b 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
lepetiteuhlan
13:41
Reposted fromgruetze gruetze viaXavax Xavax

September 17 2019

lepetiteuhlan
11:22
lepetiteuhlan
11:20
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viablu blu
lepetiteuhlan
11:20
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablu blu
lepetiteuhlan
11:19
Reposted frompffft pffft
lepetiteuhlan
11:16
1214 d7cd 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viarawwwr rawwwr
lepetiteuhlan
11:16
0426 d124 500
Reposted frompunisher punisher viarawwwr rawwwr
lepetiteuhlan
11:11
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl