Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

lepetiteuhlan
19:33
3199 19f4 500
tak to zamaszyście pozaznaczałam, że chyba mnie dotknęło
Reposted fromKACHA KACHA viapiehus piehus
lepetiteuhlan
19:28
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viarawwwr rawwwr
lepetiteuhlan
19:25
balonik
Reposted frommajkey majkey viarawwwr rawwwr

July 10 2015

lepetiteuhlan
06:52
7415 8ada 500
Reposted frompiehus piehus
lepetiteuhlan
06:51
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lepetiteuhlan
06:51
8902 93fa 500

June 28 2015

lepetiteuhlan
14:46
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viawrazliwa wrazliwa

June 27 2015

lepetiteuhlan
12:40
lepetiteuhlan
12:37
lepetiteuhlan
12:35
lepetiteuhlan
12:35
Moje serce jest wilkiem 
I nigdy nie chce spać
W mojej głowie dom wiatru
I nie przestaje wiać

I coś mi każe biec
Znów mi każe biec
A ja...
Obok siebie chce wilka
Co biegnie tak jak ja
— N.Nykiel
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viawrazliwa wrazliwa
lepetiteuhlan
12:35
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viawrazliwa wrazliwa

June 23 2015

lepetiteuhlan
20:32
Fajnie było się upijać. Postanowiłem, że zawsze będę to lubił.
— Bukowski / Z szynką raz
Reposted fromcardini cardini viapiehus piehus
20:31
1003 f8b3
Reposted fromtheolicious theolicious viapiehus piehus
lepetiteuhlan
20:31
W każdym razie: kiedy przyszło po mnie prawdziwe życie, to ja ani be, an i me.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
lepetiteuhlan
20:28
5491 11c6 500
Zuzanna Ginczanka
Reposted frommagnes magnes viapiehus piehus
lepetiteuhlan
20:26
Jak człowiek naprawdę tak bardzo, bardzo zmarznie, to już nigdy się trząść nie przestaje.
— W. Kuczok "Gnój"
Reposted fromjustinum justinum viapiehus piehus
20:25
lepetiteuhlan
20:24
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawrazliwa wrazliwa
lepetiteuhlan
20:24
4087 a4c5
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl